พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
เมนูหลัก
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
เลือกภาษา
เลือกรูปแบบภาษา:

English Thai
Tools
เครื่องมือสร้างโมดูล
เครื่องมือสร้างเมนู(Block)
แปลง HTML เป็น PHP
เครื่องมือเขียน HTML ออนไลน์
เครื่องมือสร้างหน้าต่าง Popup
เครื่องมือสร้าง Scrollbar
รหัสโค้ดสี
Ling Lee Lee
การ์ตูนแปลไทย
จำแนกหมวดหมู่
•กลุ่ม: 0
•หน้า: 305
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12: เนื้อหาสาระ  
แสดงเนื้อหาสาระที่มีใน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12  
[ มาใหม่ | ยอดนิยม | คะแนนสูง ]
ประชุมคณะกรรมการภาคฯ เรื่อง การประกวดการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ
ผลงานและกิจกรรมภายใน
ประชุมคณะกรรมการภาคฯ เรื่อง การประกวดการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ
ผลงานและกิจกรรมภายในประชุมคณะกรรมการภาคฯ เรื่อง การประกวดการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดประชุมคณะกรรมการภาคฯ วันที่ 16 สิงหาคม 2549 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จังหวัดสงขลา
วาระการประชุม ประกอบด้วย
- นำเสนอและพิจารณาคัดเลือกผลงานจากการสรรหาโดยคณะกรรมการภาคหรือผู้แทน
- นำเสนอและพิจารณาผลงานจากการรับสมัคร
- กำหนดวันลงสำรวจพื้นที่ผลงาน (Site Visit) ทั้งจากการสรรหาและรับสมัคร ที่ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม
- ลงสำรวจพื้นที่

สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 12 (สงขลา) ถ.สายแยกเกาะยอ-สะพานติณสูลานนท์ ต.เขาพะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์: 074-333-781, 333-212  โทรสาร: 074-333-213 Email :
r12_1@ldd.go.th
สงวนลิขสิทธิ์โดย © สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 All Right Reserved.
ติดประกาศ: 2006-12-19 (677 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]


สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 12 (สงขลา) ถ.สายแยกเกาะยอ-สะพานติณสูลานนท์ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์: 074-330-235, 330-232  โทรสาร: 074-330-237 Email : r12_1@ldd.go.th