[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
เมนูหลัก
บริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานภายในกรมฯ

ค้นหาภายในเว็บไซต์
ค้นหา
  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แบบสำรวจออนไลน์

   ความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์


  1. มากที่สุด
  2. มาก
  3. น้อย
  4. น้อยที่สุด  
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
16/ต.ค./2562 : อื่น ๆ
ดินเปรี้ยวจัด... ทำได้เห็นผล ( 519 / 0 )
    บ้านตอหลังและบ้านทรายขาว เป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ตั้งอยู่บริเวณขอบพรุโต๊ะแดง เดิมมีสภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่มต่ำ น้ำท่วมขัง ลักษณะดินเป็นดินเหนียว เหมาะสมในการทำนาปลูกข้าว เมื่อมีการระบายน้ำออกและทำนาในช่วง 1 - 3 ปีแรก ข้าว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/มี.ค./2562 : อื่น ๆ
เขากวางอ่อน ผลิตผลสมุนไพรจากสัตว์ ( 1433 / 0 )
    เมื่อกล่าวถึงสมุนไพร หลายท่านอาจคุ้นชินเพียงพืชสมุนไพร แต่ในความเป็นจริงแล้ว สมุนไพรมิได้มีเพียงพืชเท่านั้น ยังมีสมุนไพรที่ได้จากสัตว์และแร่ธาตุต่างๆอีกด้วย สมุนไพรเหล่านี้จะนำมาใช้เป็นยา หรือผสมกับสารอื่นตามตำรับยา เพื่อบำบัดโรค บำรุงร่างกาย หรือใช้เป็นย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/ก.พ./2562 : อื่น ๆ
กระจูด พืชท้องถิ่นสู่งานหัตถกรรมสร้างอาชีพ ( 1267 / 0 )
    กระจูด เป็นพันธุ์ไม้จำพวกกก (Sedge) ชนิดหนึ่งในตระกูล Cyperaccae ลักษณะลำต้น กลม กลวง ความสูงประมาณ 1–3 เมตร เป็นพืชที่ชอบขึ้นในบริเวณน้ำขัง ตามริมทะเลสาบที่เป็นดินโคลน พบมากแถบภาคตะวันออก และภาคใต้ของประเทศไทย กระจูด มี 2 ชนิด คือ จูดใหญ่ และจูดหนู จูดให
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/ม.ค./2562 : อื่น ๆ
“ดาหลา” พืชร่วมยางพาราเสริมรายได้ ( 1444 / 0 )
    หากกล่าวถึงสถานการณ์ยางพาราในปัจจุบันคงถือเป็นวิกฤตแก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราอย่างแน่นอน เนื่องจากราคายางพาราที่ปรับตัวลงจนใกล้เคียงกับต้นทุน สร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกรที่ปลูกยางพารา การปลูกพืชร่วมยางพาราเป็นหนึ่งทางเลือกในการเพิ่มรายได้ให้แก่เจ้าของสวนยา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13/ธ.ค./2561 : อื่น ๆ
ปลูกอ้อยคั้นน้ำในพื้นที่ดินเปรี้ยว...สู่การสร้างรายได้เสริมในครัวเรือน ( 3203 / 0 )
    อ้อย (Sugarcane-Saccharumofficinarum L.) เป็นพืชตระกูลหญ้าและเป็นพืชอาหารที่มีความสำคัญอันดับ 4 ของโลกรองจากข้าวสาลี ข้าวโพด และข้าว ตามลำดับ อ้อยเป็นพืชที่ปลูกง่ายและชอบอากาศ ร้อนชื้น ดังนั้น ประเทศที่ปลูกอ้อยซึ่งมีประมาณ 70 ประเทศจึงอยู่ในแถบร้อนชื้
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
30/พ.ย./2561 : อื่น ๆ
ปลาน็อคน้ำ...ภัยร้ายจากฤดูฝน ( 4594 / 0 )
    เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูกาลที่มีฝนตกตลอดทั้งเดือน ส่งผลกระทบมากมายแก่สิ่งมีชีวิต เช่น อันตรายจากสัตว์มีพิษ ภัยจากอุบัติเหตุทางถนน โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เป็นต้น นอกจากนี้ฤดูฝนยังส่งผลกระทบแก่เกษตรกรในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา มักประ
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
26/ม.ค./2561 : อื่น ๆ
การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่พรุ ( 1642 / 0 )
    “พรุเราต้องเก็บไว้ เพราะมีความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ต้องห้ามไม่ให้บุกรุกเข้าไป คราวนี้เราทำโครงการที่โคกใน เขาจะบุกรุกเข้าไปไม่ได้อีกแล้ว เพราะจำกัดบริเวณเขา ในพรุเราก็ส่งเสริมเอาไม้พรุเพิ่มประสิทธิภาพ อย่างตามข้างทางนี้สวยมากเห็นไม้ต่าง ๆ ไม้หลาวชะโอ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13/ธ.ค./2560 : อื่น ๆ
ศาสตร์พระราชา...สู่พื้นที่ขยายผลการพัฒนา ( 790 / 0 )
    เมื่อความสำเร็จก่อเกิดอย่างเป็นรูปธรรม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จะขยายผลแห่งความสำเร็จนั้นไปยังเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะ หมู่บ้านที่ตั้งอยู่รอบๆ ศูนย์ศึกษาฯ หรือเรียกว่า “หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ” เป็นเป้าหมายแรก โดยจะส่งเสริมและถ่ายทอดอง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/ต.ค./2560 : อื่น ๆ
ศาสตร์แห่งพระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ( 609 / 0 )
    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็น 1 ใน 6 ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นับเป็นหน่วยงานแรกที่มีการทำงานแบบบูรณาการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4/ก.ค./2560 : อื่น ๆ
ปลูกหม่อน...ผลสด...แปรรูป กินได้ตลอดปี ( 975 / 0 )
    หม่อน เป็นพืชที่อยู่ในวงศ์ Moraceae สกุล Morus มีหลายชนิด (species) มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบ เขตหนาว (temperate zome) และเขตอบอุ่น (sup-tropical zome) โดยเฉพาะในแถบประเทศจีนและญี่ปุ่น และขึ้นได้ดีในเขตร้อน (tropical zome) เช่น ประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งจัด
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>