[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
บริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานภายในกรมฯ

ค้นหาภายในเว็บไซต์
ค้นหา
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แบบสำรวจออนไลน์

   ความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์


  1. มากที่สุด
  2. มาก
  3. น้อย
  4. น้อยที่สุด  
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
16/ต.ค./2562 : อื่น ๆ
ดินเปรี้ยวจัด... ทำได้เห็นผล ( 606 / 0 )
    บ้านตอหลังและบ้านทรายขาว เป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ตั้งอยู่บริเวณขอบพรุโต๊ะแดง เดิมมีสภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่มต่ำ น้ำท่วมขัง ลักษณะดินเป็นดินเหนียว เหมาะสมในการทำนาปลูกข้าว เมื่อมีการระบายน้ำออกและทำนาในช่วง 1 - 3 ปีแรก ข้าว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/มี.ค./2562 : อื่น ๆ
เขากวางอ่อน ผลิตผลสมุนไพรจากสัตว์ ( 1651 / 0 )
    เมื่อกล่าวถึงสมุนไพร หลายท่านอาจคุ้นชินเพียงพืชสมุนไพร แต่ในความเป็นจริงแล้ว สมุนไพรมิได้มีเพียงพืชเท่านั้น ยังมีสมุนไพรที่ได้จากสัตว์และแร่ธาตุต่างๆอีกด้วย สมุนไพรเหล่านี้จะนำมาใช้เป็นยา หรือผสมกับสารอื่นตามตำรับยา เพื่อบำบัดโรค บำรุงร่างกาย หรือใช้เป็นย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/ก.พ./2562 : อื่น ๆ
กระจูด พืชท้องถิ่นสู่งานหัตถกรรมสร้างอาชีพ ( 1395 / 0 )
    กระจูด เป็นพันธุ์ไม้จำพวกกก (Sedge) ชนิดหนึ่งในตระกูล Cyperaccae ลักษณะลำต้น กลม กลวง ความสูงประมาณ 1–3 เมตร เป็นพืชที่ชอบขึ้นในบริเวณน้ำขัง ตามริมทะเลสาบที่เป็นดินโคลน พบมากแถบภาคตะวันออก และภาคใต้ของประเทศไทย กระจูด มี 2 ชนิด คือ จูดใหญ่ และจูดหนู จูดให
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/ม.ค./2562 : อื่น ๆ
“ดาหลา” พืชร่วมยางพาราเสริมรายได้ ( 1900 / 0 )
    หากกล่าวถึงสถานการณ์ยางพาราในปัจจุบันคงถือเป็นวิกฤตแก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราอย่างแน่นอน เนื่องจากราคายางพาราที่ปรับตัวลงจนใกล้เคียงกับต้นทุน สร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกรที่ปลูกยางพารา การปลูกพืชร่วมยางพาราเป็นหนึ่งทางเลือกในการเพิ่มรายได้ให้แก่เจ้าของสวนยา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13/ธ.ค./2561 : อื่น ๆ
ปลูกอ้อยคั้นน้ำในพื้นที่ดินเปรี้ยว...สู่การสร้างรายได้เสริมในครัวเรือน ( 3766 / 0 )
    อ้อย (Sugarcane-Saccharumofficinarum L.) เป็นพืชตระกูลหญ้าและเป็นพืชอาหารที่มีความสำคัญอันดับ 4 ของโลกรองจากข้าวสาลี ข้าวโพด และข้าว ตามลำดับ อ้อยเป็นพืชที่ปลูกง่ายและชอบอากาศ ร้อนชื้น ดังนั้น ประเทศที่ปลูกอ้อยซึ่งมีประมาณ 70 ประเทศจึงอยู่ในแถบร้อนชื้
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
30/พ.ย./2561 : อื่น ๆ
ปลาน็อคน้ำ...ภัยร้ายจากฤดูฝน ( 5122 / 0 )
    เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูกาลที่มีฝนตกตลอดทั้งเดือน ส่งผลกระทบมากมายแก่สิ่งมีชีวิต เช่น อันตรายจากสัตว์มีพิษ ภัยจากอุบัติเหตุทางถนน โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เป็นต้น นอกจากนี้ฤดูฝนยังส่งผลกระทบแก่เกษตรกรในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา มักประ
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
26/ม.ค./2561 : อื่น ๆ
การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่พรุ ( 1936 / 0 )
    “พรุเราต้องเก็บไว้ เพราะมีความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ต้องห้ามไม่ให้บุกรุกเข้าไป คราวนี้เราทำโครงการที่โคกใน เขาจะบุกรุกเข้าไปไม่ได้อีกแล้ว เพราะจำกัดบริเวณเขา ในพรุเราก็ส่งเสริมเอาไม้พรุเพิ่มประสิทธิภาพ อย่างตามข้างทางนี้สวยมากเห็นไม้ต่าง ๆ ไม้หลาวชะโอ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13/ธ.ค./2560 : อื่น ๆ
ศาสตร์พระราชา...สู่พื้นที่ขยายผลการพัฒนา ( 888 / 0 )
    เมื่อความสำเร็จก่อเกิดอย่างเป็นรูปธรรม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จะขยายผลแห่งความสำเร็จนั้นไปยังเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะ หมู่บ้านที่ตั้งอยู่รอบๆ ศูนย์ศึกษาฯ หรือเรียกว่า “หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ” เป็นเป้าหมายแรก โดยจะส่งเสริมและถ่ายทอดอง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/ต.ค./2560 : อื่น ๆ
ศาสตร์แห่งพระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ( 682 / 0 )
    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็น 1 ใน 6 ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นับเป็นหน่วยงานแรกที่มีการทำงานแบบบูรณาการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4/ก.ค./2560 : อื่น ๆ
ปลูกหม่อน...ผลสด...แปรรูป กินได้ตลอดปี ( 1109 / 0 )
    หม่อน เป็นพืชที่อยู่ในวงศ์ Moraceae สกุล Morus มีหลายชนิด (species) มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบ เขตหนาว (temperate zome) และเขตอบอุ่น (sup-tropical zome) โดยเฉพาะในแถบประเทศจีนและญี่ปุ่น และขึ้นได้ดีในเขตร้อน (tropical zome) เช่น ประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งจัด
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>