[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
เมนูหลัก
บริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานภายในกรมฯ

ค้นหาภายในเว็บไซต์
ค้นหา
  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แบบสำรวจออนไลน์

   ความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์


  1. มากที่สุด
  2. มาก
  3. น้อย
  4. น้อยที่สุด  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
29/พ.ย./2565 : จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์พด.1 ซุปเปอร์พด.2 ซุปเปอร์พด.3 ซุปเปอร์พด.6 และซุปเปอร์พด.7 จำนวน 118,400 ซอง พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 5 / )
    ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์พด.1 ซุปเปอร์พด.2 ซุปเปอร์พด.3 ซุปเปอร์พด.6 และซุปเปอร์พด.7 จำนวน 118,400 ซอง พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28/พ.ย./2565 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมซักซ้อมการเดินทางเข้าร่วมงานวันดินโลก ปี 2565 ( 7 / )
    วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายพรพรหม พรหมเดชะ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการเดินทางเข้าร่วมงานวันดินโลก ปี 2565
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/พ.ย./2565 : จัดซื้อจัดจ้าง
(ปรับปรุงร่าง TOR)ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ซุปเปอร์ พด.2 ซุปเปอร์ พด.3 ซุปเปอร์ พด.6 และซุปเปอร์ พด.7 จำนวน 118,400 ซอง พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ( 19 / )
    (ปรับปรุงร่าง TOR)ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ซุปเปอร์ พด.2 ซุปเปอร์ พด.3 ซุปเปอร์ พด.6 และซุปเปอร์ พด.7 จำนวน 118,400 ซอง พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/พ.ย./2565 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ( 13 / )
    วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายพรพรหม พรหมเดชะ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานพร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ โดยมี ผู
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/พ.ย./2565 : ข่าวกิจกรรม
สพข.12 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2565 ( 23 / )
    วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ข้าราชการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 นำโดย นางสาวภัคจิรา หนูมโน นางจิราพร พรมราช และนางสาวศุภาวัลย์ ฉิมเนียม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/พ.ย./2565 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานปี 2566 กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2566 ( 32 / )
    วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายพิศุทธิ์ มิกาศ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานปี 2566 กลุ่มวิชาการฯ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ข้าราชการและพนักงานราชการในกลุ่มเข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/พ.ย./2565 : จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ซุปเปอร์ พด.2 ซุปเปอร์ พด.3 ซุปเปอร์ พด.6 และซุปเปอร์ พด.7 จำนวน 118,400 ซอง พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ( 44 / )
    ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เรื่อง ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ซุปเปอร์ พด.2 ซุปเปอร์ พด.3 ซุปเปอร์ พด.6 และซุปเปอร์ พด.7 จำนวน 118,400 ซอง พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/พ.ย./2565 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมการสำรวจข้อมูลโครงการโซนนิ่ง และโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ( 22 / )
    วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายพรพรหม พรหมเดชะ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน เป็นประธานการประชุมการสำรวจข้อมูลโครงการโซนนิ่ง และโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/พ.ย./2565 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลก ครั้งที่ 3/2565 ( 392 / )
    วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายพรพรหม พรหมเดชะ ผู้อำนวยกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน พร้อมด้วย นายณัฐพร สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ นางประไพ นิตยบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และนางจิราพร พรมราช นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/พ.ย./2565 : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมเคารพธงชาติไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ( 123 / )
    วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทย ซึ่งได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในวันจันทร์แรกของทุกเดือน โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แสดงออกถึงควา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/125 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>