[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
เมนูหลัก
บริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานภายในกรมฯ

ค้นหาภายในเว็บไซต์
ค้นหา
  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แบบสำรวจออนไลน์

   ความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์


  1. มากที่สุด
  2. มาก
  3. น้อย
  4. น้อยที่สุด  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
23/ก.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้งบประมาณประจำปี 2565 ( 6 / )
    วันที่ 23 กันยายน 2564 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมด้วย นายพิศุทธิ์ มิกาศ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน นายพรพรหม พรหมเดชะ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน นางประไพ นิตยบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ข้าราชการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ก.ย./2564 : จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้สำนักงาน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 9 / )
    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้สำนักงาน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ก.ย./2564 : จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 11 / )
    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ก.ย./2564 : จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 9 / )
    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ก.ย./2564 : จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาฉีดล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 10 / )
    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาฉีดล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ก.ย./2564 : จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค ๗๔๒๓ นธ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 8 / )
    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค ๗๔๒๓ นธ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ก.ย./2564 : จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 5 / )
    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ก.ย./2564 : จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(ป้ายสติกเกอร์ฯ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 5 / )
    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(ป้ายสติกเกอร์ฯ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ก.ย./2564 : จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำกรอบบุคคลากรแผ่นอคิลิคใส จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 6 / )
    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำกรอบบุคคลากรแผ่นอคิลิคใส จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ก.ย./2564 : จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำรูปเล่มการตรวจราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน IPA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 4 / )
    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำรูปเล่มการตรวจราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน IPA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/101 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>