[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
เมนูหลัก
บริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานภายในกรมฯ

ค้นหาภายในเว็บไซต์
ค้นหา
  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แบบสำรวจออนไลน์

   ความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์


  1. มากที่สุด
  2. มาก
  3. น้อย
  4. น้อยที่สุด  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
16/มี.ค./2565 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ( 93 / )
    วันที่ 16 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยมี นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการแ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15/มี.ค./2565 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมเพื่อมอบโอวาทและแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ ( 82 / )
    วันที่ 15 มีนาคม 2565 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมประชุมเพื่อมอบโอวาทและแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ โดยมี นางสาวเบญจพร ชาคราน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/มี.ค./2565 : ข่าวกิจกรรม
ผอ.สพข.12 เข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 88 / )
    วันอังคาร ที่ 8 มีนาคม เวลา 09.30 น. นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อท
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/มี.ค./2565 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส ( 76 / )
    วันที่ 8 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส โดยมี นายพรพรหม พรหมเดชะ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน นายพิศุทธิ์ มิกาศ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน นางประไพ นิตยบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/มี.ค./2565 : ข่าวกิจกรรม
สพข.12 ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( 80 / )
    วันที่ 7 มีนาคม 2565 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญฯ ผอ.ศพท. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบปร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/มี.ค./2565 : ข่าวกิจกรรม
การสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ สพข.12 ( 194 / )
    วันที่ 7 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย เจ้าหน้าที่พนักงานการเกษตร เจ้าหน้าที่การเกษตร และนักวิชาการเกษตร โดยมีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
4/มี.ค./2565 : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรม Big Cleaning Day ( 199 / )
    วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ผอ.กลุ่ม หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณอาคารสำนักงาน และบริเวณโดยรอบ เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลรักษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4/มี.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการโดยวิธีขายทอดตลาด ( 153 / )
    ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 การจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการโดยวิธีขายทอดตลาด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1/มี.ค./2565 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมเพื่อร่วมพิจารณาตัวชี้วัดมิติคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัด สพข.12 ( 197 / )
    วันที่ 1 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จัดการประชุมเพื่อร่วมพิจารณาตัวชี้วัดมิติคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัด สพข.12 และการคัดเลือกผลงานการประกวดเนื่องในวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 59 ปี โดยมี นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28/ก.พ./2565 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2565 ( 82 / )
    วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2565 โดยมีอ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/123 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>