[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
เมนูหลัก
บริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานภายในกรมฯ

ค้นหาภายในเว็บไซต์
ค้นหา
  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แบบสำรวจออนไลน์

   ความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์


  1. มากที่สุด
  2. มาก
  3. น้อย
  4. น้อยที่สุด  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
14/พ.ย./2565 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานปี 2566 กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2566 ( 86 / )
    วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายพิศุทธิ์ มิกาศ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานปี 2566 กลุ่มวิชาการฯ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ข้าราชการและพนักงานราชการในกลุ่มเข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/พ.ย./2565 : จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ซุปเปอร์ พด.2 ซุปเปอร์ พด.3 ซุปเปอร์ พด.6 และซุปเปอร์ พด.7 จำนวน 118,400 ซอง พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ( 83 / )
    ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เรื่อง ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ซุปเปอร์ พด.2 ซุปเปอร์ พด.3 ซุปเปอร์ พด.6 และซุปเปอร์ พด.7 จำนวน 118,400 ซอง พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/พ.ย./2565 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมการสำรวจข้อมูลโครงการโซนนิ่ง และโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ( 62 / )
    วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายพรพรหม พรหมเดชะ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน เป็นประธานการประชุมการสำรวจข้อมูลโครงการโซนนิ่ง และโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/พ.ย./2565 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลก ครั้งที่ 3/2565 ( 444 / )
    วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายพรพรหม พรหมเดชะ ผู้อำนวยกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน พร้อมด้วย นายณัฐพร สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ นางประไพ นิตยบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และนางจิราพร พรมราช นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/พ.ย./2565 : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมเคารพธงชาติไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ( 180 / )
    วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทย ซึ่งได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในวันจันทร์แรกของทุกเดือน โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แสดงออกถึงควา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/พ.ย./2565 : จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( 106 / )
    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/ต.ค./2565 : ข่าวกิจกรรม
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ( 165 / )
    วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายพิศุทธิ์ มิกาศ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายพรพรหม พรหมเดชะ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน นายณัฐพร สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของช
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/ต.ค./2565 : จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕) ( 66 / )
    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/ต.ค./2565 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมหารือการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ปี 2566 กรมพัฒนาที่ดิน ( 93 / )
    วันที่ 6 ตุลาคม 2565 นายพรพรหม พรหมเดชะ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน นายพิศุทธิ์ มิกาศ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ปี 2566 กรมพัฒนาที่ดิน โดยมีรองอธิบดีกรมพ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/ต.ค./2565 : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมเคารพธงชาติไทย ประจำเดือนตุลาคม 2565 ( 76 / )
    วันที่ 3 ตุลาคม 2565 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทย ซึ่งได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในวันจันทร์แรกของทุกเดือน โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แสดงออกถึงความจง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/130 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>