[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
เมนูหลัก
บริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานภายในกรมฯ

ค้นหาภายในเว็บไซต์
ค้นหา
  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แบบสำรวจออนไลน์

   ความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์


  1. มากที่สุด
  2. มาก
  3. น้อย
  4. น้อยที่สุด  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
30/พ.ค./2565 : จัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 134 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 534 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 58 / )
    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 134 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 534 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/พ.ค./2565 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมมอบนโยบายโอวาทและแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ ( 126 / )
    วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมด้วย นายพิศุทธิ์ มิกาศ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน นายพรพรหม พรหมเดชะ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน นายณัฐพร สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนท
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/พ.ค./2565 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการในงานรณรงค์งานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต(ภาคใต้) เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ( 59 / )
    วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการในงานรณรงค์งานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต(ภาคใต้) เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมี นายพรพรหม พรหมเดชะ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน น
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/พ.ค./2565 : จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 48 / )
    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำ นักงาน จำ นวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/พ.ค./2565 : ข่าวกิจกรรม
วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 59 ปี ( 95 / )
    วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ร่วมกิจกรรมงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 59 ปี โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็นประธานเปิดพิธี ผ่านทางระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/พ.ค./2565 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ 2564 ( 61 / )
    วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายพิศุทธิ์ มิกาศ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการการประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom เพื่อร่วมพิจารณาร่างรายงานประจำปี รวบรวมผลการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/พ.ค./2565 : ข่าวกิจกรรม
โครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565" ครั้งที่ 2 ( 187 / )
    วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จัดกิจกรรม "ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565" ครั้งที่ 2 โดยมี นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/พ.ค./2565 : ข่าวกิจกรรม
การพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการ Coaching ในหัวข้อ LDD On farm และ น้องดินดี ( 68 / )
    วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ดร.ทวีแสง พูลพุฒ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการ Coaching ในหัวข้อ LDD On farm และ น้องดินดี โดยมีนายอนิรุทธิ์ ศรีวิเชียร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/พ.ค./2565 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมจัดทำข้อมูลผลงานที่สำเร็จเป็นรูปธรรม ( 161 / )
    วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เป็นประธานการประชุมจัดทำข้อมูลผลงานที่สำเร็จเป็นรูปธรรม โดยมี ผู้เชี่ยวชาญฯ ผอ.สพด.ในสังกัด ผอ.กลุ่มฯ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือและมอบหมายผู้เกี่ยวข้องขับเคลื่อนงานสรุปป
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/พ.ค./2565 : ข่าวกิจกรรม
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทยประจำเดือนพฤษภาคม ( 57 / )
    วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทย ซึ่งได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในวันจันทร์แรกของทุกเดือน(ชดเชยวันจันทร์แรก) โดยมี นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกันเข้าแถวเค
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/123 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>