[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
เมนูหลัก
บริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานภายในกรมฯ

ค้นหาภายในเว็บไซต์
ค้นหา
  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แบบสำรวจออนไลน์

   ความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์


  1. มากที่สุด
  2. มาก
  3. น้อย
  4. น้อยที่สุด  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
6/พ.ค./2565 : จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.สารเร่ง พด.1,2,3,6 และ 7 พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 56 / )
    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.สารเร่ง พด.1,2,3,6 และ 7 พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/พ.ค./2565 : จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างพร้อมรื้อถอน จำนวน 1 รายการ ( 144 / )
    กรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างพร้อมรื้อถอน จำนวน 1 รายการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/พ.ค./2565 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมการจำแนกประเภทที่ดินพื้นที่ป่าไม้ถาวร และพื้นที่ป้าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรีฯ นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ ( 64 / )
    วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เป็นประธานการประชุมการจำแนกประเภทที่ดินพื้นที่ป่าไม้ถาวร และพื้นที่ป้าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรีฯ นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยมีผู้เชี่ยวชาญฯ ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้า
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/พ.ค./2565 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 ” ( 159 / )
    วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญฯ ผอ.กลุ่มฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/เม.ย./2565 : จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 63 / )
    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/เม.ย./2565 : จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 66 / )
    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/เม.ย./2565 : ข่าวกิจกรรม
โครงการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานด้วยวิธีการ Coaching หลักสูตร “ฐานข้อมูลองค์กรออนไลน์ แอปพลิเคชันหมอดินใหญ่เขต 12 สู่การนำไปใช้ในพื้นที่” ( 168 / )
    วันที่ 25 เมษายน 2565 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานด้วยวิธีการ Coaching หลักสูตร “ฐานข้อมูลองค์กรออนไลน์ แอปพลิเคชันหมอดินใหญ่เขต 12 สู่การนำไปใช้ในพื้นที่”
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/เม.ย./2565 : ข่าวกิจกรรม
กลุ่มวิชาการฯ สพข.12 จัดการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 ( 61 / )
    วันที่ 25 เมษายน 2565 นายพิศุทธิ์ มิกาศ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานปี 2565 กลุ่มวิชาการฯ ครั้งที่ 2/2565 โดยมี ข้าราชการและพนักงานราชการในกลุ่มเข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/เม.ย./2565 : จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2565) ( 82 / )
    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2565)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/เม.ย./2565 : จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. สารเร่ง พด.1,2,3,6 และ 7 พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ( 76 / )
    ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. สารเร่ง พด.1,2,3,6 และ 7 พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/123 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>