[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
เมนูหลัก
บริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานภายในกรมฯ

ค้นหาภายในเว็บไซต์
ค้นหา
  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แบบสำรวจออนไลน์

   ความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์


  1. มากที่สุด
  2. มาก
  3. น้อย
  4. น้อยที่สุด  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
23/เม.ย./2565 : ข่าวกิจกรรม
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ( 336 / )
    วันที่ 22 เมษายน 2565 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมมอบหมายแนวทางการดำเนินงาน โดยมี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่มฯ หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาทึ่ด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/เม.ย./2565 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดินสัญจร และเตรียมการจัดงานวันดินโลกปี 2565 ( 49 / )
    วันที่ 21 เมษายน 2565 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดินสัญจร และเตรียมการจัดงานวันดินโลกปี 2565 โดยมีอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานเร่ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/เม.ย./2565 : ข่าวกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย และนวัตกรรมให้ได้ทุน” ( 145 / )
    วันที่ 20 เมษายน 2565 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย และนวัตกรรมให้ได้ทุน” จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีนักวิชาการเกษตรและผู้สนใจเข้าร่วมอบรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้เทคนิคทางด้านการเ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/เม.ย./2565 : จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อผลิตภัณฑ์จุลินลิทรีย์ พด. สารเร่ง พด.๑,๒,๓,๖ และ ๗ พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 290 / )
    ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อผลิตภัณฑ์จุลินลิทรีย์ พด. สารเร่ง พด.๑,๒,๓,๖ และ ๗ พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/เม.ย./2565 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมพิจารณาจัดทำโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับงบประมาณปี 2567 ( 79 / )
    วันที่ 7 เมษายน 2565 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดทำโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับงบประมาณปี 2567 โดยมี ดร.ทวีแสง พูลพุฒ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน นายพรพรหม พรหมเดชะ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/เม.ย./2565 : ข่าวกิจกรรม
สพข.12 จัดพิธีสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2565 ( 82 / )
    วันที่ 7 เมษายน 2565 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จัดพิธีสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2565 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล โดยนายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ได้ให้โอวาทพร้อมกล่าวอวยพรแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ณ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4/เม.ย./2565 : จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติหน้าที่คนงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 112 / )
    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติหน้าที่คนงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4/เม.ย./2565 : จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 51 รายการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตัวอย่าง ดิน น้ำ พืช และวัสดุปรับปรุงดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 132 / )
    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 51 รายการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตัวอย่าง ดิน น้ำ พืช และวัสดุปรับปรุงดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4/เม.ย./2565 : ข่าวกิจกรรม
สพข.12 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทย ( 89 / )
    วันที่ 4 เมษายน 2565 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทย ซึ่งได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในวันจันทร์แรกของทุกเดือน โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกันเข้าแถวเคารพชาติไทย เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ แสดงออกถึงค
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/เม.ย./2565 : ข่าวกิจกรรม
สพข.12 เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ( 71 / )
    กลุ่มวิชาการฯ ร่วมกับกลุ่มวางแผนฯ และกลุ่มสำรวจฯ ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ (ถวายพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน) เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย (วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี) ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/123 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>