[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
เมนูหลัก
บริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานภายในกรมฯ

ค้นหาภายในเว็บไซต์
ค้นหา
  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แบบสำรวจออนไลน์

   ความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์


  1. มากที่สุด
  2. มาก
  3. น้อย
  4. น้อยที่สุด  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
9/พ.ค./2565 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมจัดทำข้อมูลผลงานที่สำเร็จเป็นรูปธรรม ( 263 / )
    วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เป็นประธานการประชุมจัดทำข้อมูลผลงานที่สำเร็จเป็นรูปธรรม โดยมี ผู้เชี่ยวชาญฯ ผอ.สพด.ในสังกัด ผอ.กลุ่มฯ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือและมอบหมายผู้เกี่ยวข้องขับเคลื่อนงานสรุปป
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/พ.ค./2565 : ข่าวกิจกรรม
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทยประจำเดือนพฤษภาคม ( 162 / )
    วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทย ซึ่งได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในวันจันทร์แรกของทุกเดือน(ชดเชยวันจันทร์แรก) โดยมี นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกันเข้าแถวเค
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/พ.ค./2565 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมการจำแนกประเภทที่ดินพื้นที่ป่าไม้ถาวร และพื้นที่ป้าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรีฯ นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ ( 139 / )
    วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เป็นประธานการประชุมการจำแนกประเภทที่ดินพื้นที่ป่าไม้ถาวร และพื้นที่ป้าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรีฯ นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยมีผู้เชี่ยวชาญฯ ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้า
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/พ.ค./2565 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 ” ( 299 / )
    วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญฯ ผอ.กลุ่มฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/เม.ย./2565 : ข่าวกิจกรรม
โครงการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานด้วยวิธีการ Coaching หลักสูตร “ฐานข้อมูลองค์กรออนไลน์ แอปพลิเคชันหมอดินใหญ่เขต 12 สู่การนำไปใช้ในพื้นที่” ( 304 / )
    วันที่ 25 เมษายน 2565 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานด้วยวิธีการ Coaching หลักสูตร “ฐานข้อมูลองค์กรออนไลน์ แอปพลิเคชันหมอดินใหญ่เขต 12 สู่การนำไปใช้ในพื้นที่”
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/เม.ย./2565 : ข่าวกิจกรรม
กลุ่มวิชาการฯ สพข.12 จัดการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 ( 144 / )
    วันที่ 25 เมษายน 2565 นายพิศุทธิ์ มิกาศ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานปี 2565 กลุ่มวิชาการฯ ครั้งที่ 2/2565 โดยมี ข้าราชการและพนักงานราชการในกลุ่มเข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/เม.ย./2565 : ข่าวกิจกรรม
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ( 490 / )
    วันที่ 22 เมษายน 2565 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมมอบหมายแนวทางการดำเนินงาน โดยมี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่มฯ หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาทึ่ด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/เม.ย./2565 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดินสัญจร และเตรียมการจัดงานวันดินโลกปี 2565 ( 122 / )
    วันที่ 21 เมษายน 2565 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดินสัญจร และเตรียมการจัดงานวันดินโลกปี 2565 โดยมีอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานเร่ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/เม.ย./2565 : ข่าวกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย และนวัตกรรมให้ได้ทุน” ( 281 / )
    วันที่ 20 เมษายน 2565 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย และนวัตกรรมให้ได้ทุน” จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีนักวิชาการเกษตรและผู้สนใจเข้าร่วมอบรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้เทคนิคทางด้านการเ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/เม.ย./2565 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมพิจารณาจัดทำโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับงบประมาณปี 2567 ( 164 / )
    วันที่ 7 เมษายน 2565 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดทำโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับงบประมาณปี 2567 โดยมี ดร.ทวีแสง พูลพุฒ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน นายพรพรหม พรหมเดชะ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/54 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>