[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
เมนูหลัก
บริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานภายในกรมฯ

ค้นหาภายในเว็บไซต์
ค้นหา
  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แบบสำรวจออนไลน์

   ความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์


  1. มากที่สุด
  2. มาก
  3. น้อย
  4. น้อยที่สุด  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
20/เม.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
พิธีสรงน้ำพระเนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย ประจำปี 2564 ( 36 / )
    วันที่ 20 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จัดพิธีสรงน้ำพระเนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย ประจำปี 2564 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล โดยนายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เป็นประธานและให้โอวาทพร้อมกล่าวอวยพรแก่ข้าราชก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/เม.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมหารือถึงมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( 31 / )
    วันที่ 19 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จัดประชุมหารือถึงมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดรวมทั้งลดความเสี่ยงซึ่งอาจ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/เม.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( 43 / )
    วันที่ 16 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในพื้นที่อาคารสำนักงาน โต๊ะทำงาน อุปกรณ์สำนักงาน ห้องน้ำ และห้องประชุม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/เม.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติของกรมพัฒนาที่ดิน ( 52 / )
    วันที่ 8 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติของกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นประธาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/เม.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 42 / )
    วันที่ 7 เมษายน 2564 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/เม.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรม "ออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรง เพื่อต้านภัยโควิด-19" ( 44 / )
    วันที่ 7 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จัดกิจกรรม "ออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรง เพื่อต้านภัยโควิด-19" เพื่อช่วยเพิ่มภูมิต้านทาน ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรัง ผ่อนคลายความเครียด เสริมสร้างสุขภาพใจให้แข็งแรง และเป็นเกราะคุ้มกันต่อโควิด-19
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/เม.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ( 57 / )
    วันที่ 5 เมษายน 2564 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 กล่าวสรุปรายงานการตรวจราชการระหว่างวันที่ 2 - 4 เมษายน แล้วนั้น นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ ที่ปรึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4/เม.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจราชการ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดนราธิวาส ( 62 / )
    วันที่ 4 เมษายน 2564 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีนายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 นายนรา สุขไชย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/เม.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจราชการ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการพัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกพืชเกษตรผสมผสาน จังหวัดปัตตานี ( 54 / )
    วันที่ 3 เมษายน 2564 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีนายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/เม.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน Kick​ Off​ โครงการ 1​ ตำบล​ 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสตูล ( 54 / )
    วันที่ 2​ เมษายน​ 2564 นางสาวเบญจพร​ ชาครานนท์​ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน​ เป็นประธานพิธี Kick off โครงการ​ 1​ ตำบล​ 1​ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่​ จังหวัดสตูล​ ณ​ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิท
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>