[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
เมนูหลัก
บริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานภายในกรมฯ

ค้นหาภายในเว็บไซต์
ค้นหา
  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แบบสำรวจออนไลน์

   ความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์


  1. มากที่สุด
  2. มาก
  3. น้อย
  4. น้อยที่สุด  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
24/ก.พ./2566 : ข่าวกิจกรรม
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ “กลุ่มปุ๋ยเกษตรอารมณ์ดี อินทรีย์หนุกหนาน” ในพื้นที่ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ( 170 / )
    วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ “กลุ่มปุ๋ยเกษตรอารมณ์ดี อินทรีย์หนุกหนาน” ในพื้นที่ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ภายในกลุ่มมีการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ โดยใช้สารเร่งซุป
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/ก.พ./2566 : ข่าวกิจกรรม
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่เพื่อติดตามและตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ( 40 / )
    วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายสุรเดช เตียวตระกูล ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่เพื่อติดตามและตรวจเยี่ยมแปลงของนายอนุชิต ทองแก้ว เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/ก.พ./2566 : ข่าวกิจกรรม
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจติดตามงาน และมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ( 31 / )
    วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายสุรเดช เตียวตระกูล ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 และมอบแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนงานของกรม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/ก.พ./2566 : ข่าวกิจกรรม
การประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ( 32 / )
    วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุชล แก้วเกาะสะบ้า ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ โดยมีคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/ก.พ./2566 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลก ครั้งที่ 1/2566 ( 31 / )
    วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุชล แก้วเกาะสะบ้า ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มฯ หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลก ครั้งที่ 1/2566
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13/ก.พ./2566 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะทำงานปรับภูมิทัศน์และพืชผล และคณะทำงานด้านดูแลรักษาซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ( 27 / )
    วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุชล แก้วเกาะสะบ้า ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับภูมิทัศน์และพืชผล และคณะทำงานด้านดูแลรักษาซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/ก.พ./2566 : ข่าวกิจกรรม
การเลือกตั้งสรรหาประธาน และกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน ( 27 / )
    วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสรรหาประธาน และกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน ชุดที่ 58 ทั้งกรรมการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อแทนกรรมการที่จะครบวาระ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/ก.พ./2566 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2566 ( 33 / )
    วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุชล แก้วเกาะสะบ้า ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมด้วย นายวีระพจน์ เรืองมี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/ก.พ./2566 : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมเคารพธงชาติ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ( 31 / )
    วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทย ซึ่งได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในวันจันทร์แรกของทุกเดือน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/ก.พ./2566 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมเพื่อพิจารณาผลงานส่งเข้าประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ( 35 / )
    วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุชล แก้วเกาะสะบ้า ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาผลงานส่งเข้าประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/54 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>