[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
เมนูหลัก
บริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานภายในกรมฯ

ค้นหาภายในเว็บไซต์
ค้นหา
  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แบบสำรวจออนไลน์

   ความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์


  1. มากที่สุด
  2. มาก
  3. น้อย
  4. น้อยที่สุด  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
3/เม.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
Kick Off โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดตรัง ( 47 / )
    2 เมษายน 2564 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน และคณะ โดยมีนายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต12 นายบุญช
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/เม.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรม Big Cleaning Day ( 49 / )
    วันที่ 1 เมษายน 2564 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มฯ หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณอาคารสำนักงาน เพื่อให้เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/มี.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมติดตามงานโครงการแผนการใช้ที่ดินตำบล และประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ( 48 / )
    วันที่ 29 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จัดการประชุมติดตามงานโครงการแผนการใช้ที่ดินตำบลปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 โดยมี ดร.ทวีแสง พูลพุฒ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/มี.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2564 ( 51 / )
    วันที่ 24 มีนาคม 2564 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดินครั้งที่ 2/2564 โดยมี นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/มี.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมการคัดกรองสรุปบทเรียนของข้าราชการ ( 66 / )
    วันที่ 23 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จัดประชุมการคัดกรองสรุปบทเรียนของข้าราชการ โดย นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 มอบหมายให้ ดร.ทวีแสง พูลพุฒ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน เป็น
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/มี.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและการอนุมัติเดินทางไปราชการผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(e-Saraban) และประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดกรองสรุปบทเรียนของข้าราชการ ( 60 / )
    วันที่ 22 มีนาคม 2564 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/มี.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดกรองสรุปบทเรียนของข้าราชการในสังกัด ( 38 / )
    วันที่ 18 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดกรองสรุปบทเรียนของข้าราชการในสังกัด โดยมี นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญฯ ผอ.กลุ่ม หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง และ ผ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/มี.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
ผอ.สพด.ยะลา พร้อมตัวแทน สพข.12 ร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรตำบลเนินงาม (เนินงามโมเดล) อ.รามัน จ.ยะลา ( 44 / )
    วันที่ 17 มีนาคม 2564 นายศรีศักดิ์ ธานี มอบหมายให้ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยะลา นายณรงค์ ทองเหล่ พร้อมด้วย นางสาวสุรัตน์วดี ศรีสุวรรณ นักวิชาการเกษตร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/มี.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรม "ออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรง เพื่อต้านภัยโควิด-19" ( 42 / )
    วันที่ 17 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จัดกิจกรรม "ออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรง เพื่อต้านภัยโควิด-19" เพื่อช่วยเพิ่มภูมิต้านทานโรค ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรัง ผ่อนคลายความเครียด และเสริมสร้างสุขภาพใจให้แข็งแรง โดยให้เจ้าหน้าที่ได้ตระหนักถึงก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/มี.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
ผอ.สพข.12 ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนการตรวจราชการฯ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เขตตรวจราชการที่ 7 จ.นราธิวาส ( 52 / )
    วันที่ 16 มีนาคม 2564 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมด้วยนายนรา สุขไชย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส และผู้แทนจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>