[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
เมนูหลัก
บริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานภายในกรมฯ

ค้นหาภายในเว็บไซต์
ค้นหา
  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แบบสำรวจออนไลน์

   ความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์


  1. มากที่สุด
  2. มาก
  3. น้อย
  4. น้อยที่สุด  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
12/มี.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 6 ลงพื้นที่ติดตามงานจังหวัดสตูล ( 48 / )
    วันที่ 12 มีนาคม 2564 นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 6 ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 โดย นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/มี.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมจัดทำกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (PRA) ภายใต้โครงการแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ปี 2564 ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา ( 64 / )
    วันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินและกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ร่วมกับหน่วยพัฒนาที่ดินอำเภอระโนด สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา (นายธีรศักดิ์ แสงมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ) และเจ้าหน้าที่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/มี.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมโครงการจัดทำกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (PRA) ภายใต้แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ปี 2564 อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ( 38 / )
    วันพฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม 2564 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ร่วมกับหน่วยพัฒนาที่ดินอำเภอหนองจิก สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี (นายณรงค์ มะลี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/มี.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมโครงการจัดทำกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (PRA) ภายใต้แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ปี 2564 อ.รามัน จ.ยะลา ( 50 / )
    วันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2564 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินและกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ร่วมกับหน่วยพัฒนาที่ดินอำเภอรามัน สถานีพัฒนาที่ดินยะลา (นายอาซิ เจ๊ะมะ เจ้า
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/มี.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรม "ออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรง เพื่อต้านภัยโควิด-19" ( 32 / )
    วันที่ 10 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จัดกิจกรรม "ออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรง เพื่อต้านภัยโควิด-19" เพื่อช่วยเพิ่มภูมิต้านทานโรค ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรัง ผ่อนคลายความเครียด และเสริมสร้างสุขภาพใจให้แข็งแรง โดยให้เจ้าหน้าที่ได้ตระหนักถึงก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/มี.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 29 / )
    วันที่ 10 มีนาคม 2564 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญฯ ผอ.กลุ่มฯ หัวหน้าฝ่ายฯ ผอ.สพด. และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/มี.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมจัดทำกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (PRA) ภายใต้โครงการแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ปี 2564 อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ( 45 / )
    วันอังคาร ที่ 9 มีนาคม 2564 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินและกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ร่วมกับหน่วยพัฒนาที่ดินอำเภอสุคิริน สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส (นายอัสมาน ตาเละ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ) และเจ้าหน้าที่ ประชุมจัดทำกระบวนการมีส่ว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/มี.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
การเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Coaching) หลักสูตร “การอนุรักษ์ดินและน้ำ” และ “เกษตรไทยกับภัยโรคร้อน” ( 36 / )
    วันที่ 9 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Coaching) หลักสูตร “การอนุรักษ์ดินและน้ำ” และ “เกษตรไทยกับภัยโรคร้อน” โดยมี ดร.ทวีแสง พูลพุฒ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบการพัฒนาที่ดิน เป็นผู้ให้ความรู้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีควา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/มี.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมมุมมองผู้ทรงคุณวุฒิต่อเอกสารวิชาการปรับตำแหน่งระดับผู้เชี่ยวชาญ ( 41 / )
    วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิชาการฯ เข้าร่วมการประชุมมุมมองผู้ทรงคุณวุฒิต่อเอกสารวิชาการปรับตำแหน่งระดับผู้เชี่ยวชาญ จัดโดยกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/มี.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะทำงานการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) ( 42 / )
    วันที่ 8 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จัดการประชุมคณะทำงานการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) โดยมีนายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญฯ ผอ.กลุ่ม หัวหน้าฝ่ายแล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>