[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
เมนูหลัก
บริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานภายในกรมฯ

ค้นหาภายในเว็บไซต์
ค้นหา
  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แบบสำรวจออนไลน์

   ความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์


  1. มากที่สุด
  2. มาก
  3. น้อย
  4. น้อยที่สุด  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
6/มี.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมหมอดินอาสาและติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ( 41 / )
     วันที่ 6 มีนาคม 2564 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะหมอดินและเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสทิงพระและอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายทวีแสง พูลพุฒ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/มี.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมโครงการจัดทำกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (PRA) ภายใต้แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ปี 2564 อ.จะนะ จ.สงขลา ( 32 / )
    วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ร่วมกับหน่วยพัฒนาที่ดินอำเภอจะนะ สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา (นายชนิกร ทองใหญ่ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) และเจ้าหน้าที่ ประชุมจัดทำกระบวนการมี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4/มี.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมโครงการจัดทำกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (PRA) ภายใต้แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ปี 2564 อ.กันตง จ.ตรัง ( 44 / )
    วันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม 2564 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ร่วมกับหน่วยพัฒนาที่ดินอำเภอกันตัง สถานีพัฒนาที่ดินตรัง (นายทินกร เพชรสุวรรณ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ประชุมจัดทำ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4/มี.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมหารือทบทวนอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน และแนวทางการปฏิบัติงานและการให้ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ ( 52 / )
    วันที่ 4 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จัดการประชุมหารือทบทวนอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน โดยมี นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญฯ ผอ.ศูนย์ศึกษาฯ ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม หน.ฝ่าย ข้าราชการและเจ้าห
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/มี.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมโครงการจัดทำกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (PRA) ภายใต้แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ปี 2564 อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ( 45 / )
    วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ร่วมกับหน่วยพัฒนาที่ดินอำเภอศรีนครินทร์ สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง (นายนคร เพ็ชร์บุรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ) และเจ้าหน้าที่ จัดประชุมโครงการจัดทำกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (PRA) ภาย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/มี.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนการตรวจราชการฯ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เขตตรวจราชการที่ 7 จังหวัดยะลา ( 62 / )
    วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมด้วยนายณรงค์ ทองเหล่ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยะลา ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนตรวจราชการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/มี.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรม "ออกกำลังกาย​ให้ร่างกายแข็งแรง​ เพื่อต้านภัยโควิด-19" ( 48 / )
    วันที่ 3 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จัดกิจกรรม "ออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรง เพื่อต้านภัยโควิด-19" เพื่อช่วยเพิ่มภูมิต้านทานโรค ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรัง ผ่อนคลายความเครียด และเสริมสร้างสุขภาพใจให้แข็งแรง โดยให้เจ้าหน้าที่ได้ตระหนักถึงกา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/มี.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมโครงการจัดทำกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (PRA) ภายใต้แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ปี 2564 อ.ละงู จ.สตูล ( 42 / )
    วันอังคาร ที่ 2 มีนาคม 2564 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินสตูล นำโดยนายวีระพจน์ เรืองมี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสตูล พร้อมด้วยหน่วยพัฒนาที่ดินอำเภอละงู
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/มี.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมหารือการดำเนินงานสำรวจจำแนกประเภทที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี “ป่าไม้แก่น” ( 48 / )
    วันที่ 2 มีนาคม 2564 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินงานสำรวจจำแนกประเภทที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี “ป่าไม้แก่น” โดยมีนายณัฐพร สำราญจิตต์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1/มี.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมเพื่อหารือแนวทางโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ( 45 / )
    วันที่ 1 มีนาคม 2564 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยารสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญฯ ผอ.กลุ่มฯ หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือแนวทางโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>