[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
เมนูหลัก
บริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานภายในกรมฯ

ค้นหาภายในเว็บไซต์
ค้นหา
  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แบบสำรวจออนไลน์

   ความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์


  1. มากที่สุด
  2. มาก
  3. น้อย
  4. น้อยที่สุด  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
1/มี.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมเคารพธงชาติไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์ 64 ( 48 / )
    วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทย ก่อนจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งกิจกรรมเคารพธงชาติ ได้ปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องตลอดในวันจันทร์แรกของเดือน โดยมี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกันร้องเพลงชาติไทย เพื่อส่งเสริมค
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/ก.พ./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมโครงการจัดทำกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (PRA) ภายใต้แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ปี 2564 จ.ตรัง ( 57 / )
    วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินและกลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ร่วมกับหน่วยพัฒนาที่ดินอำเภอเมือง สถานีพัฒนาที่ดินยะลา (นายกำธร รัตนช่วย เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน) และเจ้าหน้าที่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/ก.พ./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการและงานวิจัย ( 58 / )
    วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการและงานวิจัย โดยมี ดร.ทวีแสง พูลพุฒ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน นักวิชาการในระดับชำนาญการพิเศษ และนักวิชาการที่มีโครง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/ก.พ./2564 : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรม "ออกกำลังกาย​ให้ร่างกายแข็งแรง​ เพื่อต้านภัยโควิด-19" ( 54 / )
    วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จัดกิจกรรม "ออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรง เพื่อต้านภัยโควิด-19" เพื่อช่วยเพิ่มภูมิต้านทานโรค ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรัง ผ่อนคลายความเครียด และเสริมสร้างสุขภาพใจให้แข็งแรง โดยให้เจ้าหน้าที่ได้ตระหนัก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ก.พ./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมโครงการจัดทำกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (PRA) ภายใต้แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ปี 2564 จ.ตรัง ( 55 / )
    วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินตรัง นำโดยนายบุญช่วย ช่วยระดม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินตรัง พร้อมด้วยหน่วยพัฒนาที่ดินอำเภอห้วยยอด (นางสาวสุดารัตน์ แซ่ท้าม เจ้าพนัก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ก.พ./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ และประชุมคณะกรรมการวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ( 48 / )
    วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายศรีศักดิ์ ธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการฯ สพข.12 เข้าร่วมการประชุม teleconference ระหว่างบริษัท XAG จำกัด กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/ก.พ./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมโครงการจัดทำกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (PRA) ภายใต้แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ปี 2564 จ.นราธิวาส ( 48 / )
    วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินและกลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ร่วมกับหน่วยพัฒนาที่ดินอำเภอตากใบ (นางภาณิศา สวนจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/ก.พ./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมโครงการจัดทำกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (PRA) ภายใต้แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ปี 2564 จ.สตูล ( 57 / )
    วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ร่วมกับหน่วยพัฒนาที่ดินอำเภอมะนัง สถานีพัฒนาที่ดินสตูล จัดประชุมโครงการจัดทำกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (PRA) ภายใต้แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ปี 2564
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/ก.พ./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมประชุมหารือโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ( 63 / )
    วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่มฯ หัวหน้าฝ่าย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/ก.พ./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมโครงการจัดทำกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (PRA) ภายใต้แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ปี 2564 จ.ปัตตานี ( 50 / )
    วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน และกลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ร่วมกับหน่วยพัฒนาที่ดินอำเภอโคกโพธิ์ สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี จัดประชุมโครงการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>