[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
เมนูหลัก
บริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานภายในกรมฯ

ค้นหาภายในเว็บไซต์
ค้นหา
  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แบบสำรวจออนไลน์

   ความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์


  1. มากที่สุด
  2. มาก
  3. น้อย
  4. น้อยที่สุด  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
18/ก.พ./2564 : ข่าวกิจกรรม
อบรมหลักสูตร “การส่งเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม” ( 45 / )
    วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การส่งเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม” ผ่านทางระบบ VDO Conference จากห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ไ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/ก.พ./2564 : ข่าวกิจกรรม
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินร่วมคณะองคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานี ( 58 / )
    วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ในฐานะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/ก.พ./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมโครงการจัดทำกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (PRA) ภายใต้แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ปี 2564 ( 72 / )
    วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินและกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ร่วมกับหน่วยพัฒนาที่ดินอำเภอปากพะยูน สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง จัดประชุมโครงการจัดทำกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (PRA)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/ก.พ./2564 : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรม "ออกกำลังกาย​ให้ร่างกายแข็งแรง​ เพื่อต้านภัยโควิด-19" ( 49 / )
    วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จัดกิจกรรม "ออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรง เพื่อต้านภัยโควิด-19" เพื่อช่วยเพิ่มภูมิต้านทานโรค ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรัง ผ่อนคลายความเครียด และเสริมสร้างสุขภาพใจให้แข็งแรง โดยให้เจ้าหน้าที่ได้ตระหนัก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15/ก.พ./2564 : ข่าวกิจกรรม
พัฒนาที่ดินเดินหน้าร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาโรคใบร่วงในยางพาราจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 55 / )
    วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมด้วย นายนรา สุขไชย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส ร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราในพื้นที่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/ก.พ./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมหารือและพิจารณาแก้ไขร่าง TOR โครงการ 1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่ ( 88 / )
    วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เข้าร่วมประชุมหารือและพิจารณาแก้ไขร่าง TOR โครงการ 1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อพิจารณาแก้ไขและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะขอบเขตของงาน ผ่านระบบ VDO Conference
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/ก.พ./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2564 ( 52 / )
    วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาทีดินเขต 12 เข้าร่วมการประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน จาก รอ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/ก.พ./2564 : ข่าวกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้โปแกรม SPSS เพื่อการวิเคราะห์สถิติทางการเกษตร” ( 60 / )
    วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้โปแกรม SPSS เพื่อการวิเคราะห์สถิติทางการเกษตร” โดยมี นายพิศุทธิ์ มิกาศ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน และนางสาวพิลาสลักษณ์ ลิ่วรุ่งเจริญ นักวิชาการเก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4/ก.พ./2564 : ข่าวกิจกรรม
การประชุมหารือแนวทางการจัดทำโครงการพัฒนาและปรับปรุงดินในแปลงหญ้าสำหรับเลี้ยงแพะอย่างยั่งยืน จังหวัดสงขลา ( 76 / )
    วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เป็นประธานการประชุมหารือ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/ก.พ./2564 : ข่าวกิจกรรม
ดำเนินการเลือกตั้ง สรรหา ประธาน และกรรมการดำเนินการชุดที่ 56 ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน ( 64 / )
    วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ได้ดำเนินการเลือกตั้ง สรรหา ประธาน และกรรมการดำเนินการชุดที่ 56 ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>