[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
เมนูหลัก
บริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานภายในกรมฯ

ค้นหาภายในเว็บไซต์
ค้นหา
  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แบบสำรวจออนไลน์

   ความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์


  1. มากที่สุด
  2. มาก
  3. น้อย
  4. น้อยที่สุด  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
10/ส.ค./2565 : ข่าวกิจกรรม
สพข.12 จัดการประชุมติดตตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 ( 109 / )
    วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เป็นประธานการประชุมติดตตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2565 โดยมี ดร.ทวีแสง พูลพุฒ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายพิศุทธิ์ มิกาศ ผู้อำนวยการกลุ่มว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4/ส.ค./2565 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการร่วมแสดงนิทรรศการในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 28 ( 168 / )
    วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมการร่วมแสดงนิทรรศการในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 28 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-21 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ดร.ทวีแสง พูล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/ส.ค./2565 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมหารือเป้าหมายของการพัฒนางานดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน ( 147 / )
    วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมด้วยนายณัฐพร สำราญจิตติ์ ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ นางประไพ นิตยบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือเป้าหมายของการพัฒนางานดิจิทัลของกร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1/ส.ค./2565 : ข่าวกิจกรรม
สพข.12 เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้งานระบบ e-Service วิเคราะห์ดินออนไลน์ ( 196 / )
    วันที่ 1 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้งานระบบ e-Service วิเคราะห์ดินออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบ E-Service ข้อมูลดินระดับประเทศ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1/ส.ค./2565 : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมเคารพธงชาติไทย ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ( 187 / )
    วันที่ 1 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทย ซึ่งได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในวันจันทร์แรกของทุกเดือน โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แสดงออกถึงความจ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/ก.ค./2565 : ข่าวกิจกรรม
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ( 156 / )
    วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/ก.ค./2565 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคัดเลือกผลงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดินประจำปี 2565 ( 109 / )
    วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมด้วย ดร.ทวีแสง พูลพุฒ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน และนักวิชาการเกษตรในสังกัด เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผลงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2565 ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom โด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/ก.ค./2565 : ข่าวกิจกรรม
สพข.12 จัดกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ ( 153 / )
    วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จัดกิจกรรม "ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565" ครั้งที่ 4 พร้อมด้วยกิจกรรม "ปรับปรุงภูมิทัศน์เฉลิมพระเกี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/ก.ค./2565 : ข่าวกิจกรรม
ติดตามตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ด้วยระบการรับรองแบบมีส่วนร่วม(PGS) จ.ปัตตานี ( 104 / )
    วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการฯ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) ปี 2565 เพื่อติดตามการดำเนินงาน และให้คำแนะนำการจัดการแปลงตามแนวทางเกษตรอิ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/ก.ค./2565 : ข่าวกิจกรรม
สพข.12 จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการฯ ( 174 / )
    วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการ การจัดงาน อบจ. เกษตรแฟร์ งาน OTOP จังหวัดสงขลา และการจัดนิทรรศการทางวิชาการฯ งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 28 โดยมีนายพิศุทธิ์ มิกาศ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพี่อการพัฒน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/54 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>