[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
เมนูหลัก
บริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานภายในกรมฯ

ค้นหาภายในเว็บไซต์
ค้นหา
  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แบบสำรวจออนไลน์

   ความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์


  1. มากที่สุด
  2. มาก
  3. น้อย
  4. น้อยที่สุด  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
18/ก.ค./2565 : ข่าวกิจกรรม
สพข.12 จัดการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ( 116 / )
    วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 “การสอบสัมภาษณ์” พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่ธุรการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 และอาคารฝึกอบรม ซึ่ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/ก.ค./2565 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณในกิจกรรมการพัฒนาหมอดินอาสา ( 107 / )
    วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เป็นประธานการประชุมติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณในกิจกรรมการพัฒนาหมอดินอาสา โดยมี นายพิศุทธิ์ มิกาศ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นางประไพ นิตยบูรณ์ หัวหน้า
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/ก.ค./2565 : ข่าวกิจกรรม
ผอ.กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สพข.12 ร่วมเป็นคณะกรรมการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแปลงใหญ่ เพื่อตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขตประจำปี 2565 ( 215 / )
    วันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565 นายพิศุทธิ์ มิกาศ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ร่วมเป็นคณะกรรมการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับเขต ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแปลงใหญ่ในระดับพื้นที่ เพื่อตัดสินการประก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/ก.ค./2565 : ข่าวกิจกรรม
ติดตามตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ จ.นราธิวาส ( 144 / )
    วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการฯ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) ปี 2565 กลุ่มขั้นที่ 1 (กลุ่มใหม่) เพื่อติดตามการดำเนินงาน และให้คำแนะนำการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4/ก.ค./2565 : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมเคารพธงชาติไทย ประจำเดือนกรกฎาคม ( 270 / )
    วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทย ซึ่งได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในวันจันทร์แรกของทุกเดือน โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกันเข้าแถวเคารพชาติไทย เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ แสดงอ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/ก.ค./2565 : ข่าวกิจกรรม
การสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่ธุรการ ( 179 / )
    วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่ธุรการ โดยมีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 จำนวน 445 คน ณ อาคารเรียน 1 โร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/มิ.ย./2565 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมชี้แจงและให้ความรู้ความเข้าใจ ในกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการต่างๆ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน ( 165 / )
    วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมด้วย ดร.ทวีแสง พูลพุฒ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน นายพรพรหม พรหมเดชะ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน นายณัฐพร สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ นา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/มิ.ย./2565 : ข่าวกิจกรรม
พิธีบันทึกข้อตกลงการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลากับหน่วยงาน/สถานประกอบการ ( 121 / )
    วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565 นางพิมล อ่อนแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลากับหน่วยงาน/สถานประกอบการ ณ ห้องประชุมตะเคียนทอง 3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/มิ.ย./2565 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการดำเนินงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.) ( 103 / )
    วันที่ 29 มิถุุนายน 2565 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมด้วย ดร.ทวีแสง พูลพุฒ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน และนางสาวสุรัตน์วดี ศรีสุวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการดำเนินงานจัดระบ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/มิ.ย./2565 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2565 ( 104 / )
    วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมด้วย นายวีระพจน์ เรืองมี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสงขลา นายณัฐพร สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/54 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>