[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
เมนูหลัก
บริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานภายในกรมฯ

ค้นหาภายในเว็บไซต์
ค้นหา
  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แบบสำรวจออนไลน์

   ความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์


  1. มากที่สุด
  2. มาก
  3. น้อย
  4. น้อยที่สุด  

  หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม
เรื่อง : ประชุมหารือกลุ่มย่อย(Focus group) การจัดทำแนวทางบริหารจัดการสินค้าเกษตรในพื้นที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซากในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
โดย : admin
เข้าชม : 36
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 ปักหมุดและแบ่งปัน
    

วันที่ 22 กันยายน 2564 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมด้วย นายพรพรหม พรหมเดชะ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน และนายธีรศักดิ์ แสงมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมหารือกลุ่มย่อย(Focus group) การจัดทำแนวทางบริหารจัดการสินค้าเกษตรในพื้นที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซากในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากทุกหน่วยงานประกอบการจัดทำแนวทางบริหารจัดการสินค้าเกษตร ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวกิจกรรม5 อันดับล่าสุด

      ประชุมถ่ายทอดความรู้การจัดทำแบบประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฯ ที่สำคัญ 21/ต.ค./2564
      ประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) ครั้งที่ 1/2564 20/ต.ค./2564
      ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มืองานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 19/ต.ค./2564
      ประชุมการจัดเตรียมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2564 19/ต.ค./2564
      ประชุมมอบแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน 15/ต.ค./2564