[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
เมนูหลัก
บริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานภายในกรมฯ

ค้นหาภายในเว็บไซต์
ค้นหา
  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แบบสำรวจออนไลน์

   ความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์


  1. มากที่สุด
  2. มาก
  3. น้อย
  4. น้อยที่สุด  

  หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม
เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติของกรมพัฒนาที่ดิน
โดย : admin
เข้าชม : 52
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 ปักหมุดและแบ่งปัน
    

วันที่ 8 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติของกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นประธาน เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน สอดคล้องตามนโยบายและแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ผ่านระบบ VDO Conference

 

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวกิจกรรม5 อันดับล่าสุด

      ประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจการรายงานผลการดำเนินการในการจัดทำระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบภายใน 5/พ.ค./2564
      ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานที่สำคัญ 3/พ.ค./2564
      กิจกรรมเคารพธงชาติไทยประจำเดือนพฤษภาคม 64 3/พ.ค./2564
      ประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2564 29/เม.ย./2564
      ผอ.สพข.12 ลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้างสระเก็บน้ำโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสงขลา 28/เม.ย./2564