[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
เมนูหลัก
บริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานภายในกรมฯ

ค้นหาภายในเว็บไซต์
ค้นหา
  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แบบสำรวจออนไลน์

   ความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์


  1. มากที่สุด
  2. มาก
  3. น้อย
  4. น้อยที่สุด  
บริการวิเคราะห์ดิน  
 

สถานที่บริการวิเคราะห์ดิน

 - สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต และสถานีพัฒนาที่ดิน ที่อยูใกลบานท่าน

ขั้นตอนการขอวิเคราะห์ดิน


ดาวน์โหลด แบบฟอร์มบันทึกรายละเอียดการส่งตัวอย่าง

ดาวน์โหลด การเก็บตัวอย่างดิน

ระยะเวลาดำเนินการ

 - ใช้เวลาประมาณ 25 วันทำการ