[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
เมนูหลัก
บริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานภายในกรมฯ

ค้นหาภายในเว็บไซต์
ค้นหา
  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แบบสำรวจออนไลน์

   ความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์


  1. มากที่สุด
  2. มาก
  3. น้อย
  4. น้อยที่สุด  

  หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม
เรื่อง : ประชุมรับมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา
โดย : admin
เข้าชม : 33
อังคาร ที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2566 ปักหมุดและแบ่งปัน
    

วันที่ 31 มกราคม 2566 นายสุชล แก้วเกาะสะบ้า ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมด้วยนายวีระพจน์ เรืองมี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสงขลา ร่วมประชุมมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย ส่วนราชการสังส่วนภูมิภาค 6 หน่วยงาน ส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง 37 หน่วยงาน ส่วนราชการสังกัดรัฐวิสาหกิจ 6 หน่วยงาน และองค์กรอิสระ 2 หน่วยงาน โดย นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน มีเป้าหมายการพัฒนา เกษตรกรมีรายได้สูง สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ใช้ทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน เน้นย้ำให้หน่วยงานดำเนินงานตามภารกิจของกรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ และการส่งเสริมการขยายพื้นที่ปลูกพืช GI ของจังหวัดสงขลา

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวกิจกรรม5 อันดับล่าสุด

      ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สพข.12 ครั้งที่ 2/2566 28/มี.ค./2566
      กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข.12 ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 17/มี.ค./2566
      กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สพข.12 ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินสงขลา ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 17/มี.ค./2566
      กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สพข.12 ลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้างโครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ลุ่ม-ดอน จังหวัดตรัง 17/มี.ค./2566
      ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 16/มี.ค./2566