[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
เมนูหลัก
บริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานภายในกรมฯ

ค้นหาภายในเว็บไซต์
ค้นหา
  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แบบสำรวจออนไลน์

   ความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์


  1. มากที่สุด
  2. มาก
  3. น้อย
  4. น้อยที่สุด  

  หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม
เรื่อง : ประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น(ภาคใต้) โครงการจัดทำประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ(พ.ศ.2566 - 2570)
โดย : admin
เข้าชม : 77
อังคาร ที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 ปักหมุดและแบ่งปัน
    

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น(ภาคใต้) โครงการจัดทำประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ(พ.ศ.2566 - 2570) โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภูมิภาค ต่อผลการศึกษาของโครงการ และร่างวิสัยทัศน์ ร่างประเด็นยุทธศาสตร์(เบื้องต้น) สำหรับแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ(พ.ศ.2566 - 2570) ให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ผ่าน Application ZOOM

          

       

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวกิจกรรม5 อันดับล่าสุด

      ประชุมขับเคลื่อนโครงการป้องกันชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ลุ่มน้ำคลองท่าเชียด 17/ก.ย./2564
      ประชุมขับเคลื่อนโครงการป้องกันชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ลุ่มน้ำคลองท่าเชียด 17/ก.ย./2564
      ประชุมคณะทำงานดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบริเวณขอบพรุโต๊ะแดง 16/ก.ย./2564
      พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2564 ของสถานีพัฒนาที่ดินปัตตานีและสถานีพัฒนาที่ดินยะลา 15/ก.ย./2564
      พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 15/ก.ย./2564