[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
เมนูหลัก
บริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานภายในกรมฯ

ค้นหาภายในเว็บไซต์
ค้นหา
  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แบบสำรวจออนไลน์

   ความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์


  1. มากที่สุด
  2. มาก
  3. น้อย
  4. น้อยที่สุด  


หมวดหมู่ :
Video : โครงการ 1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่
เนื้อหา : กรมพัฒนาที่ดิน มีหน้าที่รับผิดชอบปรับปรุงแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยดำเนินการขุดสระเก็บน้ำ ตามรูปแบบมาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดิน เป้าหมายเกษตรกร 32,000 ราย ติดต่อขอรับผลิตภัณฑ์พัฒนาที่ดินได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
Duration : 0:0
โดย :
เข้าชม : 123
ลงวันที่ : ที่ เดือน พ.ศ.543
จำนวนการโหวต :
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.

5 อันดับล่าสุด []
      พิธีส่งมอบสระน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา //543
      58 ปีกรมพัฒนาที่ดิน 58 ปี แห่งความมุ่งมั่นเป็นองค์กรอัจฉริยะทางดิน //543
      โครงการ 1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่ //543
      เกษตรทฤษฎีใหม่ เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำและเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน //543
      ดินเปรี้ยวจัด //543