หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม
หัวข้อ : ประชุมหารือกลุ่มย่อย(Focus group) การจัดทำแนวทางบริหารจัดการสินค้าเกษตรในพื้นที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซากในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
โดย : admin
อ่าน : 35
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2564
พิมพ์ 

วันที่ 22 กันยายน 2564 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมด้วย นายพรพรหม พรหมเดชะ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน และนายธีรศักดิ์ แสงมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมหารือกลุ่มย่อย(Focus group) การจัดทำแนวทางบริหารจัดการสินค้าเกษตรในพื้นที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซากในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากทุกหน่วยงานประกอบการจัดทำแนวทางบริหารจัดการสินค้าเกษตร ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12