หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม
หัวข้อ : ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้งบประมาณประจำปี 2565
โดย : admin
อ่าน : 29
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2564
พิมพ์ 

วันที่ 23 กันยายน 2564 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมด้วย นายพิศุทธิ์ มิกาศ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน นายพรพรหม พรหมเดชะ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน นางประไพ นิตยบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เข้าร่วมการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 โดยมีอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12