หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม
หัวข้อ : ประชุมการขับเคลื่อนงานโครงการป้องกันชะล้างพังทลายของดินและพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำภายใต้แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โดย : admin
อ่าน : 48
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมด้วย นายพรพรหม พรหมเดชะ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน นายพิศุทธิ์ มิกาศ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานโครงการป้องกันชะล้างพังทลายของดินและพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำภายใต้แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยมี รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายสถาพร ใจอารีย์ เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Web Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12