[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
เมนูหลัก
บริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานภายในกรมฯ

ค้นหาภายในเว็บไซต์
ค้นหา
  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แบบสำรวจออนไลน์

   ความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์


  1. มากที่สุด
  2. มาก
  3. น้อย
  4. น้อยที่สุด  

  หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม
เรื่อง : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามผลการดำเนินงานศูนย์สาขาที่ 3 โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ
โดย : admin
เข้าชม : 25
ศุกร์์ ที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 ปักหมุดและแบ่งปัน
    

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามผลการดำเนินงานศูนย์สาขาที่ 3 โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ หมู่ที่ 4 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายอาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายสุชล แก้วเกาะสะบ้า ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ ณ พื้นที่โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ หมู่ที่ 4 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สำหรับศูนย์สาขาที่ 3 โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ หมู่ที่ 4 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่โครงการรวมทั้งสิ้น 1,500 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมขัง ดินเป็นกรดจัด และมีอินทรียวัตถุมาก คณะปฏิบัติการในพื้นที่ได้มีการจัดสรรที่ดินให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและทำการเกษตร โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด โดยทำการขุดคู-ยกร่อง สนับสนุนวัสดุปรับปรุงดิน ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน และส่งเสริมให้สมาชิกในหมู่บ้านปลูกข้าว พืชผัก ไม้ผลแบบผสมผสาน เลี้ยงปลา และเลี้ยงสัตว์ ร่วมกับการเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์และวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวกิจกรรม5 อันดับล่าสุด

      กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข.12 ถ่ายทอดความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะภูมิสัณฐานกับชุดดินในภาคใต้ 26/พ.ค./2566
      สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามผลการดำเนินงานศูนย์สาขาที่ 3 โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ 26/พ.ค./2566
      สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 60 ปี 26/พ.ค./2566
      พิธีวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 6/พ.ค./2566
      พิธีทำบุญตักบาตร ในพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 6/พ.ค./2566