[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
เมนูหลัก
บริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานภายในกรมฯ

ค้นหาภายในเว็บไซต์
ค้นหา
  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แบบสำรวจออนไลน์

   ความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์


  1. มากที่สุด
  2. มาก
  3. น้อย
  4. น้อยที่สุด  

  หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม
เรื่อง : กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข.12 ถ่ายทอดความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะภูมิสัณฐานกับชุดดินในภาคใต้
โดย : admin
เข้าชม : 25
ศุกร์์ ที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 ปักหมุดและแบ่งปัน
    

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายสุชน คชาทอง นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ และ นายอภิชาต หวังดุลยกิติ นักสำรวจดิน กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะภูมิสัณฐานกับชุดดินในภาคใต้ บริเวณสันทราย ที่ลุ่มเก่าระหว่างสันทราย ที่ราบน้ำทะเลท่วมถึง ที่ราบลุ่มน้ำทะเลเคยท่วมถึงมีตะกอนลำน้ำกร่อยทับถม และเขาหินแกรนิต ในพื้นที่ อำเภอสิงหนคร อำเภอหาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ให้แก่นักศึกษาปริญญาตรี วิชาเอกปฐพีศาสตร์ สาขาวิชา นวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อภิชาต : รายงาน/ถ่ายภาพ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวกิจกรรม5 อันดับล่าสุด

      กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข.12 ถ่ายทอดความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะภูมิสัณฐานกับชุดดินในภาคใต้ 26/พ.ค./2566
      สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามผลการดำเนินงานศูนย์สาขาที่ 3 โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ 26/พ.ค./2566
      สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 60 ปี 26/พ.ค./2566
      พิธีวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 6/พ.ค./2566
      พิธีทำบุญตักบาตร ในพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 6/พ.ค./2566