[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
เมนูหลัก
บริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานภายในกรมฯ

ค้นหาภายในเว็บไซต์
ค้นหา
  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แบบสำรวจออนไลน์

   ความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์


  1. มากที่สุด
  2. มาก
  3. น้อย
  4. น้อยที่สุด  
คำถามที่พบบ่อย  
 ๑. ถ้าไม่มีกากน้ำตาลในการหมักน้ำหมักชีวภาพจะใช้อะไรแทนได้บ้าง

      สามารถใช้น้ำตาลทรายแทนได้แต่ให้ลดปริมาณลงครึ่งหนึ่งของกากน้ำตาลเพราะความเข้มข้นของน้ำตาลมีมากกว่า  หรืออาจจะใช้อ้อยแทนความหวานของกากน้ำตาลได้เช่นกัน


๒. การเก็บตัวอย่างดินที่ถูกต้องควรเก็บอย่างไร
       
      การเก็บตัวอย่างดินให้ยึดหลักการเก็บตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของพื้นที่ได้จริงๆ

          การเก็บตัวอย่างดินที่ถูกต้อง
                      - ควรเก็บหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว หรือก่อนเตรียมดินปลูกพืชครั้งต่อไป
                      - พื้นที่ที่จะเก็บตัวอย่างดินไม่ควรเปียกแฉะหรือมีน้ำท่วมขัง
                      - ไม่ควรเก็บตัวอย่างดินบริเวณที่เคยเป็นบ้าน โรงเรือนเก่า โรงงาน จอมปลวก คอกสัตว์ และจุดที่มีปุ๋ยตกค้าง
                      - อุปกรณ์เก็บตัวอย่างดินต้องสะอาด
                      - บันทึกรายละเอียดตัวอย่างดิน

          วิธีเก็บตัวอย่างดิน
                      - แบ่งพื้นที่  ให้ดูลักษณะของพื้นที่ในแปลงมีความแตกต่างกันหรือไม่  ให้แบ่งโซนตามความต่างนั้นแยกเป็นคนละตัวอย่าง
                      - สุ่มเก็บตัวอย่าง แปลงขนาด 10-20ไร่  ให้เก็บประมาณ 10-20 จุด 
                      - ใช้จอบ เสียม หรือพลั่ว ขุดหลุมเป็นรูป V ให้ลึกในแนวดิ่งประมาณ 15 ซม. แล้วแซะเอาดินด้านหนึ่ง เป็นแผ่นหนาประมาณ 2-3 ซม. จากปากหลุมถึงก้นหลุม ดินที่ได้นี้เป็นดินจาก 1 จุด ทำเช่นนี้จนครบ  นำดินทุกจุดมาใส่รวมกันในถังพลาสติกหรือภาชนะที่เตรียมไว้
                      - คลุกเคล้าดินให้เข้ากัน เกลี่ยตัวอย่างดินให้เป็นวงกลม เก็บตัวอย่างดินมา 1 ส่วนประมาณครึ่งกิโลกรัม ใส่ถุงพลาสติกที่สะอาดพร้อมแบบฟอร์มบันทึกรายละเอียดตัวอย่างดิน ปิดปากถุงให้แน่น เพื่อส่งวิเคราะห์