[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
เมนูหลัก
บริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานภายในกรมฯ

ค้นหาภายในเว็บไซต์
ค้นหา
  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แบบสำรวจออนไลน์

   ความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์


  1. มากที่สุด
  2. มาก
  3. น้อย
  4. น้อยที่สุด  
แผนที่เขตปลูกพืชเศรษฐกิจ  
 

เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ในพื้นที่ สพข.12
(จังหวดสงขลา สตูล ยะลา พัทลุง นราธิวาส ปัตตานี และตรัง)

จังหวัด ข้าว ปาล์มน้ำมัน ยางพารา
สงขลา
สตูล
ยะลา
พัทลุง
นราธิวาส
ปัตตานี
ตรัง