[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันหมอดินอาสา (LDD Volunteered Soil Doctor Day) เพื่อเชิดชูเกียรติหมอดินอาสา ผู้เสียสละและทุ่มเทการทำงานร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินใน การอนุรักษ์ พัฒนา ดูแลดินและที่ดินทางการเกษตรมาอย่างยาวนาน
เมนูหลัก
บริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานภายในกรมฯ

ค้นหาภายในเว็บไซต์
ค้นหา
  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


  
ผังเว็บไซต์  
 

เมนูด้านบน

เมนูหลัก (ด้านซ้าย)

บริการประชาชน (ด้านซ้าย)

คู่มือสำหรับประชาชน (ด้านซ้าย)

หน่วยงานภานในกรมฯ (ด้านซ้าย)

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ (ด้านซ้าย)

p> ทำเนียบบุคลากร (ด้านขวา)

อินทราเน็ต สพข.๑๒ (ด้านขวา)