[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
เมนูหลัก
บริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานภายในกรมฯ

ค้นหาภายในเว็บไซต์
ค้นหา
  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แบบสำรวจออนไลน์

   ความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์


  1. มากที่สุด
  2. มาก
  3. น้อย
  4. น้อยที่สุด  

  หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม
เรื่อง : สพข.12 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศึกษาสถานภาพของดินและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดย : admin
เข้าชม : 95
จันทร์ ที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 ปักหมุดและแบ่งปัน
    

ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศึกษาสถานภาพของดินและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ อิงธาร รีสอร์ท นครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก สำหรับการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินงานโครงการศึกษาสถานภาพของดินและอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวกิจกรรม5 อันดับล่าสุด

      พิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 6/ธ.ค./2566
      สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จัดนิทรรศการ 5 ธันวาคม วันดินโลก 6/ธ.ค./2566
      สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จัดนิทรรศการ 5 ธันวาคม วันดินโลก 6/ธ.ค./2566
      สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติประจำเดือนธันวาคม 2566 6/ธ.ค./2566
      การประชุมการกำหนดประเด็นปัญหาการวิจัย (Research Problems) ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 24/พ.ย./2566