ชื่อ - นามสกุล :นายสุชล แก้วเกาะสะบ้า
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :-
Ѿ :๐๗๔-๓๓๐๒๓๒
:r12_1@ldd.go.th
กลุ่ม / แผนก : ผู้อำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการ