10 กุมภาพันธ์ วันหมอดินอาสา

รณรงค์ไถกลบ งดเผาฟางและตอซังพืช

-:-:-:-:-:-:- วิสัยทัศน์กรมพัฒนาที่ดิน -:-:-:-:-:-:- เป็นองค์การอัจฉริยะทางดินเพื่อขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม 15 ล้านไร่ (ภายในปี 2570) -:-:-:-:-:-:-:-ค่านิยมองค์กร : TEAM For Soils -:-:-:-:-:-:- TEAM For Soils (ทีมดี ดินดี) T-Teamwork : สร้างทีม E-Energetic : ทำงานเชิงรุกอย่างมีพลัง A-Agile : คล่องแคล่ว M-Move Forward : มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน -:-:-:-:-:-:-:-

หน่วยงาน สพข.12
     

สถิตผู้เข้าชม

Yesterday1
This week 1
Last week 72
This month 73
Last month 604
All days 2161
Your IP10.5.5.9
Today06-02-2023