เดือน: ตุลาคม 2017

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ในพื้นที่บ้านควนโต๊ะเจ๊ะ ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้ดำเนิการจ้างเหมาจัดทำระบบโครงสรา้งของโครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ แปลง ในพื้นที่บ้านควนโต๊ะเจ๊ะ ม.5 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล (เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ในพื้นที่ ต.คลองขุด ต.เจ๊ะบิลัง ต.ฉลุง และต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑๘ บ่อในพื้นที่ ต.คลองขุด อ.เมือง จำนวน ๖ บ่อ ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จำนวน ๙ บ่อ ต.ฉลุง อ.เมือง จำนวน ๒ บ่อ และต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล จำนวน ๑ บ่อ (เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ในพื้นที่ อ.ละงู และ อ.มะนัง

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑๒ บ่อ ในพื้นที่ ต.น้ำผุด อ.ละงู จำนวน ๕ บ่อ ต.ปากน้ำ อ.ละงู จำนวน ๒ บ่อ และ ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล จำนวน ๕ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น (เพิ่มเติม…)

สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017