ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ในพื้นที่ ต.ควนกาหลง และ ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาาน  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  จำนวน ๑๔ บ่อ  ในพื้นที่  ต.ควนกาหลง  จำนวน ๑๒ บ่อ  และ  ต.ทุ่งนุ้ย  อ.ควนกาหลง  จ.สตูล  จำนวน ๒ บ่อ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  บัดนี้  การดำเนินการจัดจ้างโครงการแหล่งน้ำในไร่นาดังกล่าว  ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ในพื้นที่ ต.ควนกาหลง และ ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล

ใส่ความเห็น