ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ในพื้นที่ ต.ควนสะตอ อ.ควนโดน และ ต.สาคร อ.ท่าแพ

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๕ บ่อ ในพื้นที่ ต.ควนสะตอ อ.ควนโดน จำนวน ๒ บ่อ และต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล จำนวน ๓ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดจ้างโครงการแหล่งน้ำในไร่นา ดังกล่าว ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการแหล่งน้ำในนานอกเขตชลประทาน ในพื้นที่ ต.ควนสะตอ อ.ควนโดน และ ต.สาคร อ.ท่าแพ