ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ในพื้นที่ อ.ละงู และ อ.มะนัง

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑๒ บ่อ ในพื้นที่ ต.น้ำผุด อ.ละงู จำนวน ๕ บ่อ ต.ปากน้ำ อ.ละงู จำนวน ๒ บ่อ และ ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล จำนวน ๕ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดจ้างโครงการแหล่งน้ำในไร่นา ดังกล่าว ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการแหล่งน้ำในนานอกเขตชลประทาน ในพื้นที่ อ.ละงู และ อ.มะนัง