ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ในพื้นที่ ต.คลองขุด ต.เจ๊ะบิลัง ต.ฉลุง และต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑๘ บ่อในพื้นที่ ต.คลองขุด อ.เมือง จำนวน ๖ บ่อ ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จำนวน ๙ บ่อ ต.ฉลุง อ.เมือง จำนวน ๒ บ่อ และต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล จำนวน ๑ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดจ้างโครงการแหล่งน้ำในไร่นา ดังกล่าว ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการแหล่งน้ำในนานอกเขตชลประทาน ในพื้นที่ ต.คลองขุด ต.เจ๊ะบิลัง ต.ฉลุง และต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล