ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการปรับปรุงพื้นที่ ม.๕ ม.๖ ม.๗ ต.ท่าแพ อ. ท่าแพ จ.สตูล

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้ดำเนินการจ้างเหมาจัดสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ  โครงการปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน  แบบเลขที่  พด.๑๒ สต.ป.๑๑/๒๕๖๑  ในพื้นที่  บ้านควนโต๊ะเจ๊ะ  ม.๕ , บ้านท่าแพใต้  ม.๖ , บ้านสายควน  ม.7  ต.ท่าแพ  อ. ท่าแพ  จ.สตูล  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  นั้น  บัดนี้  การดำเนินการจัดจ้างเหมาจัดสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ  โครงการปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันดังกล่าว  ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

Updated: พฤศจิกายน 13, 2017 — 2:15 pm
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017