ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่ ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ  แบบเลขที่  พด.๑๒ สต.๔/๒๕๖๑  ในพื้นที่บ้านในเมือง  ม.๑๒  ต.ละงู  อ.ละงู  จ.สตูล  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  บัดนี้  การดำเนินการจัดจ้างเหมาก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำดังกล่าว  ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่ ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่ ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล