ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้จัดซื้อ / จัดจ้าง  ซื้อวัสดุสำนักงาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น  บัดนี้  การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง  ดังกล่าว  ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เลิศชัยโอเอ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน