ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้จัดซื้อ / จัดจ้างค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น  บัดนี้  การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง  ดังกล่าว  ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

Updated: ธันวาคม 12, 2017 — 9:29 am
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017