ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุการเกษตร

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้จัดซื้อ/จัดจ้าง ค่าจ้างวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ดังกล่าว ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคใต้อินทรีย์การเกษตร เลขที่ 106/1 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุการเกษตร ภาคใต้อินทรีย์การเกษตร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุการเกษตร ภาคใต้อินทรีย์การเกษตร