ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหินปูนฝุ่น โครงการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต้

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้ดำเนินการจัดซื้อหินปูนฝุ่น  โครงการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต้  โดยวิธีการคัดเลือกนั้น

บัดนี้  การดำเนินการจัดซื้อหินปูนฝุ่น  โครงการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต้  ดังกล่าว  ได้ผู้จำหน่ายที่ได้รับการคัดเลือกแล้วประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหินปูนฝุ่น  โครงการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหินปูนฝุ่น โครงการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต้12