ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโดโลไมท์ โครงการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโดโลไมท์ โครงการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด

จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้ดำเนินการจัดซื้อโดโลไมท์  โครงการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด  โดยวิธีการคัดเลือกนั้น

บัดนี้  การดำเนินการจัดซื้อโดโลไมท์  โครงการปรับปรุงพื้นที่ดินกรดดังกล่าว  ได้ผู้จำหน่ายที่ได้รับการคัดเลือกแล้วประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโดโลไมท์ โครงการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโดโลไมท์ โครงการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด