ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างโครงเหล็กพร้อมขาตั้ง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้จัดซื้อ / จัดจ้าง  ค่าจ้างทำโครงเหล็กพร้อมขาตั้ง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น
บัดนี้การดำเนินการจัดซื้อ / จ้าง  ดังกล่าว  ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างโครงเหล็กพร้อมขาตั้งประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างโครงเหล็กพร้อมขาตั้ง