ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้ดำเนินการจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก  ปีงบประมาณ  2561 ในพื้นที่หมู่ที่  10  บ้านควนบิหลายสา  ตำบลท่าแพ  อำเภอท่าแพ  จังหวัดสตูล  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น  บัดนี้  การดำเนินการจัดจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก  ดังกล่าว  ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้วประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก นายอับดุลราโอ๊ะ ม่าหมูด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก นายอับดุลราโอ๊ะ ม่าหมูด