ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้ดำเนินการจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก  ปีงบประมาณ  2561 ในพื้นที่  ตำบลควนโพธิ์  อำเภอเมือง  จังหวัดสตุล  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น  บัดนี้  การดำเนินการจัดจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก  ดังกล่าว  ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้วประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก นายชัยยุทธ์ ชัยเกลี้ยงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก นายชัยยุทธ์ ชัยเกลี้ยง