ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมารถยนต์รับจ้างปรับอากาศไม่ประจำทาง นายไพศาล ยุวเศวต

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้จัดซื้อ / จัดจ้าง  ค่าจ้างเหมารถยนต์รับจ้างปีับอากาศไม่ประจำทาง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น  บัดนี้  การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง  ดังกล่าว  ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมารถยนต์รับจ้างปรับอากาศไม่ประจำทาง นายไพศาล ยุวเศวตประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมารถยนต์รับจ้างปรับอากาศไม่ประจำทาง นายไพศาล ยุวเศวต