ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำป้ายเหล็กพร้อมเสาเหล็ก

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้จัดซื้อ/จัดจ้าง  ค่าจ้างทำป้ายเหล็กพร้อมเสาเหล็ก  บัดนี้  การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง  ดังกล่าว  ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำป้ายเหล็กพร้อมเสาเหล็ก นายอิทธิพล ตั้งสุชลประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำป้ายเหล็กพร้อมเสาเหล็ก นายอิทธิพล ตั้งสุชล