ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุการเกษตร

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้จัดซื้อ/จัดจ้าง  ค่าซื้อวัสดุการเกษตร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น  บัดนี้  การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง  ดังกล่าว  ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุการเกษตร ร้านควนกาหลงปาล์มประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุการเกษตร ร้านควนกาหลงปาล์ม